Bæredygtighed og digitalisering i produktionsvirksomheder

29 sep, 2023

Bæredygtighed og digitalisering går hånd i hånd. Produktionsvirksomhederne ser nemlig ind i en virkelighed, hvor det ikke alene handler om at effektivisere og øge profit, men også om at fremme en mere bæredygtig udvikling.

Det betyder strengere dokumentationskrav og større efterspørgsel på ESG-rapportering, som tvinger produktionsvirksomhederne i en mere bæredygtig retning.

I denne artikel ser vi nærmere på bæredygtighed og digitalisering – herunder hvordan et Manufacturing Execution System kan understøtte din grønne omstilling og særligt din ESG-rapportering.

Hvordan hænger bæredygtighed og digitalisering sammen?

Ved at digitalisere din produktion kan du automatisere standardiserede arbejdsopgaver. På den måde minimerer du risikoen for manuelle fejl i din produktion. Gevinsten er mindre spild, et lavere energiforbrug og en bedre produktkvalitet, som sammen styrker din grønne profil. 

Gennem dataintegration, big data-teknologier og IoT-enheder kan du indsamle og analysere realtidsdata fra hele produktionsprocessen, så du har et nøjagtigt overblik over produktionens ressourceforbrug.

Med en digitaliseret produktion kan du altså minimere spild og skabe et overblik over produktionens miljøpåvirkning, hvilket er første skridt mod en mere ansvarlig drift og udvikling.

Sådan styrker MES din ESG-rapportering

Et essentielt værktøj inden for digitalisering af produktionsvirksomheder er et Manufacturing Execution System, der kan indsamle data, som hjælper dig med at realisere dine bæredygtighedsmål.

Med MES er du garanteret pålidelige produktionsdata, der rykker dig fra blot at have bæredygtighed på dagsordenen til rent faktisk at arbejde med det i det daglige. 

Produktionsdata kan blandt andet omsættes til ESG-rapporter, fordi MES gør det nemt at dokumentere dine bæredygtige tiltag. Det giver en klar konkurrencefordel i en tid, hvor kunderne stiller stadig højere krav til CSR og ESG. 

Dataindsamling med MES støtter din grønne omstilling

Helt konkret kan digitalisering med MES hjælpe dig mod en mere bæredygtig produktion på fire områder: 

1. Overproduktion og spild

Realtidsdata kan identificere de største kilder til kasseringer i din produktion, så du kan sætte ind med løsninger, der minimerer overproduktion og spild. 

2. Energistyring

MES har alle data på produktionens energiforbrug og kan identificere, hvor du kan spare. Det er både med til at reducere dine omkostninger og din miljøpåvirkning. 

3. Forsyningskæden

Dataindsamlingen gør din forsyningskæde gennemsigtig. Du kan konkret se, om I lever op til jeres miljømæssige mål og vurdere, hvor der er plads til forbedringer. 

4. Rapportering

Indsamling og visualisering af ESG-relaterede data gør det lettere for dig at evaluere på krav og mål inden for drivhusgasprotokollens 3 scopes:

  • Scope 1: Direkte udledninger fra virksomhedens egne aktiviteter og faciliteter.
  • Scope 2: Indirekte udledninger fra energiforbrug, såsom elektricitet og varme, der bliver købt eksternt.
  • Scope 3: Andre indirekte udledninger som transport og affaldshåndtering uden for virksomhedens faciliteter. 

Selvom MES primært logger data inden for Scope 1 og Scope 2, kan det også integreres med andre systemer og kilder for at indsamle relevante data for Scope 3-udledninger. Dermed kan MES levere fuldt overblik til din ESG rapportering.

Vil du i gang med at digitalisere produktionen?

Digitalisering er en central ressource, hvis du skal være konkurrencedygtig nu og i fremtiden, hvor efterspørgslen på bæredygtig produktion kun kommer til at fylde mere.

Har du bruge for sparring på, hvordan du kan gøre din produktion mere bæredygtig med digitale løsninger, er du altid velkommen til at række ud på mail nn@integra2r.com eller tlf. 29 63 83 13.