Personalepolitik

Personalepolitik

integra2rs vigtigste resurse er medarbejderne. Det er helt afgørende, at integra2rs medarbejdere føler sig trygge i ansættelsen, respekteret og værdsat af integra2rs kunder og ledelse.

Alle medarbejdere er daglige ambassadører for integra2r, og det er den enkelte medarbejders adfærd, kompetence og professionalisme, som virksomheden udstråler overfor kunder og samarbejdspartnere.

Realisering af integra2rs vision og mål som fleksibel og kompetent samarbejdspartner kræver, at integra2rs medarbejdere er på forkant med udviklingen inden for vores forretnings- og ydelsesområder.

integra2rs ledelse skal løbende tilskynde og understøtte medarbejdernes personlige og faglige udvikling via afvekslende opgaver, personlig sparring og efteruddannelse.

Ledelsen skal løbende arbejde for at integra2rs medarbejdere føler tilfredshed og stolthed ved de opgaver, som integra2r udfører.

Ledelsen skal løbende vurdere, om integra2rs medarbejdere tager omsorg for både sig selv og kollegaer, således at den enkelte medarbejder får behandlet ubehagelige oplevelser og afhjulpet stressende arbejdsvilkår.

Alle medarbejdere skal bidrage til en uformel, ærlig og åben dialog i virksomheden, og medarbejderne har både muligheden for og pligt til at påvirke udviklingen af integra2rs kultur, forretningsområder, ydelser og arbejdsformer.

Kommunikation med kunder og dialog i kunders nærvær skal præges af engagement for at løse vores opgaver optimalt men også med forståelse for tværgående hensyn i kundens beslutningsproces.