ERP-integration

Med ERP-integration forbinder vi ERP-systemet og produktionsanlægget
ERP-integrationen sørger for, at dine processystemer automatisk spiller sammen med økonomisystemer, kvalitetssystemer og andre administrative systemer, som du bruger i virksomheden.
Kontakt os

Hvordan hjælper vi med ERP-integration?

Vi er på hjemmebane, når det gælder ERP-integration. Vi sørger for, at data flyder mellem produktionsanlægget og ERP-systemet, så produktionen kører effektivt, og så den økonomiske opfølgning er korrekt.

Vores erfaring og ekspertise giver os optimale vilkår for at forstå de tværgående problemstillinger, som ofte skal behandles, når det handler om ERP-integration.

Vi er bevidste om, at det er en bredtfavnende disciplin at beskrive de krav, der er gældende for komplekse automationsløsninger. Denne disciplin kræver ofte, at vi tager hensyn til mange forhold og modsatrettede krav, som de mange projektinteressenter stiller.

I integra2r sørger vi naturligvis altid for at udarbejde de systembeskrivelser og kravspecifikationer, der er nødvendige for at sikre, at funktioner, hardware og grænseflader er veldefinerede og afstemt forud for integrationen.

Vores kernekompetencer inden for ERP-integration

  • ANSI/ISA-95-modellering
  • Systemarkitektur og teknologi
  • Design og implementering af grænseflader

Derfor skal du prioritere ERP-integration

Et ERP-system er produktionsvirksomhedens administrative IT-system, der holder styr på hele virksomhedens forsyningskæde. Ved at integrere ERP-systemet med maskiner og procesudstyr i produktionen sikrer vi, at data flyder frit i realtid. Det betyder, at data og informationer altid er opdateret på tværs af organisationen, og at al produktionsplanlægning, -afvikling og -opfølgning sker på et entydigt og oplyst grundlag.

ERP-integration med forbrugsdata fra processen giver bedre sporbarhed, præcise kalkulationer, færre lagerkorrektioner og bedre styring af materialebehov.

Med andre ord er en robust ERP-integration et must for en moderne produktionsvirksomhed, der ønsker effektive processer på tværs af hele organisationen og en forbedret bundlinje.

 

Fordele ved en ERP-integration

  • Få økonomisk opfølgning på det reelle forbrug
  • Få synkrone lagre og færre lagerkorrektioner
  • Opnå optimeret sporbarhed

Certificeringer

Hos integra2r er vi certificeret i markedets stærkeste system- og softwareplatforme

Vores certificeringer er din garanti for, at du får det maksimale ud af de enkelte systemers potentiale, og at du får løsninger, der er robuste og skalerbare. Samtidig betyder det, at vores konsulenter ikke skal bruge tid på at “lære på jobbet” på din regning.

  • 5AVEVA-certificering
  • 5NiceLabel-certificering
  • 5TrakSYS™-certificering