- run your business in real time ...

Ydelser

System Engineering


System Engineering
Wonderware certificering
NiceLabel certificering
TrakSYS certificering
Metoder og standarder
Produktionsoptimering
Manufacturing Intelligence
Printerstyring
Emballageverificering
  Vores erfaring og ekspertise giver os optimale vilkår for at forstå de tværgående problemstillinger, som skal behandles, når virksomheder eksempelvis ønsker at integrere styring af industrielle anlæg med virksomhedens administrative IT (ERP).

At beskrive de krav, der er gældende for komplekse automationsløsninger, er en bredtfavnende disciplin, som kræver hensyntagen til mange forhold og de ofte modsatrettede krav, der stilles fra de mange projektinteressenter.

integra2r kan udarbejde de systembeskrivelser og kravspecifikationer, der er nødvendige for at sikre, at krav og acceptkriterier til funktioner, hardware og grænseflader er veldefinerede.