Sporbarhed i produktionen: Digitale løsninger sikrer stigende dokumentationskrav

16 apr, 2024

Kravene til sporbarhed i produktionen er stigende fra alle sider. Det gælder myndighederne, forbrugerne og produktionsvirksomhederne selv.

I takt med, at kravene stiger og produktionerne bliver større og mere komplekse, bør produktionsdata ikke indsamles manuelt eller opbevares fysisk, men i stedet håndteres digitalt.

I denne artikel ser vi nærmere på konceptet i et sporbarhedssystem, baseret på begrebet MES (Manufacturing Execution System), samt fordelene ved at implementere automatiseret og digital sporbarhed.

Hvad er sporbarhed i produktionen?

Sporbarhed går ud på at spore et produkt fra start til slut i produktionsprocessen og videre gennem distributionskæden. Dette indebærer identifikation af råvarer, tilsætningsstoffer, emballager og ressourcer samt registrering af alle aktiviteter og processer, som produktet gennemgår under produktionen.

Sporbarhed er afgørende for at dokumentere produktets kvalitet, overholde regulativer og muligheden for at lave hurtig og korrekt tilbagekaldelse af varer i tilfælde af fejl.

Manufacturing Execution System: Et automatiseret sporbarhedssystem til produktionsvirksomheder

For at imødekomme de stigende krav, er det afgørende, at sporbarhedsoplysningerne indsamles og opbevares, så de er let tilgængelige og overskuelige.

Det kan du gøre ved at implementere et Manufacturing Execution System (MES), der digitaliserer og automatiserer dataindsamling på tværs af samtlige produktionsenheder.

MES tilbyder sporbarhedsfunktioner som batchsporing og serienummersporing, der giver mulighed for at følge individuelle partier eller serienumre gennem produktionsprocessen, hvilket er afgørende i tilfælde af tilbagekaldelser af varer eller kvalitetsproblemer.

Desuden muliggør MES fuld digital sporbarhed ved at registrere og spore hver enkelt komponent gennem hele produktionsprocessen. Dataindsamlingen giver mulighed for at registrere, hvor og hvornår hvert produkt er fremstillet, hvilke materialer der er anvendt, og hvilke processer der er udført. Som et resultat bliver det muligt at spore produkter tilbage gennem hele produktionskæden.

Sporbarhed af fødevarer og medicin

Sporbarhed er relevant for alle produktionsvirksomheder. Dog er automatiseret og digitaliseret sporbarhed særligt essentielt, hvor kunder eller myndigheder stiller særlige krav, eksempelvis indenfor produktion af fødevarer og medicin. 

For at leve op til kunder eller myndighedernes standarder og dokumentationskrav, er det afgørende at kunne spore en vare gennem hele produktionsprocessen. Et automatiseret system er din garanti for, at der hverken går informationer tabt eller bliver tastet fejlagtige data, samt at du ved audit nemt og pålideligt kan fremskaffe data for sporbarhed.

Fordele ved digital sporbarhed i produktionen

Ressourcebesparelser

Digital sporbarhed gennem MES erstatter behovet for manuel dataindsamling og -registrering, hvilket resulterer i besparelser af både tid og arbejdskraft.

Højere datakvalitet

Automatisering af dataindsamling og -behandling øger nøjagtigheden og pålideligheden af produktionsdata, hvilket fører til højere datakvalitet med færre fejl.

Konkurrencefordel

Det bliver nemmere at optimere produktionsprocesserne med et pålideligt og opdateret datagrundlag. Det er eksempelvis muligt at tracke produktionslinjernes energiforbrug eller optimere arbejdsgange.

En skalerbar løsning

MES er en skalerbar løsning, der nemt kan overføres til nye produktionslinjer og tilpasse sig virksomhedens behov over tid uden at miste effektivitet eller funktionalitet.

Branchespecifikke certificeringer

Digital sporbarhed kan hjælpe virksomheder med at indsamle den data, der skal til for at opnå og opretholde branchespecifikke certificeringer og standarder. Det er også muligt at opsætte MES til at indsamle ESG-relevante data.

Sådan sikrer vi digital sporbarhed i produktionen 

I integra2r er vi eksperter i at levere digitaliseringsløsninger, der gør virksomheder i stand til at effektivisere deres produktions- og logistikprocesser på baggrund af realtidsdata.

Når vi arbejder med sporbarhed i produktionen, er det ofte ud fra følgende trin:

Step 1: Foranalyse af behov og dokumentationskrav 

Først og fremmest skal der laves en grundig foranalyse for at identificere virksomhedens specifikke behov og de nødvendige dokumentationskrav. Som tommelfingerregel siger vi, at jo flere steder i produktionen, der kan opstå fejl, jo mere data skal der indsamles og lagres.

Step 2: Valg af MES-software 

Dernæst handler det om at finde den software, der passer bedst til virksomhedens produktion. Typisk bruger vi AVEVA– eller TrakSyS-software i vores MES-løsninger. 

Vi har også erfaring med at bygge vores egen software fra bunden til produktionsvirksomheder med særlige behov. 

Step 3: Vi sørger for, at data fra samtlige maskiner taler sammen

Som standard består et produktionsmiljø af maskiner fra forskellige leverandører med forskellige krav til, hvordan de håndterer data. Som MES-konsulenter sørger vi for at integrere de forskellige systemer, så data kan udveksles effektivt og pålideligt på tværs af produktionsprocessen.

Step 4: Vi validerer datagrundlaget

Det er vigtigt, at det data, der indsamles og registreres, er korrekt og udtømmende. Vi gennemfører derfor en omfattende valideringsproces for at sikre, at datagrundlaget opfylder de nødvendige standarder og krav.

Step 5: Vi tilpasser rapporteringen

Vi udvikler skræddersyede rapporteringsløsninger, der giver virksomheden mulighed for at analysere og præsentere produktionsdata på en brugervenlig måde. Virksomheden bestemmer selv, hvilket format de får deres data i. 

Step 6: Løbende support og system maintenance 

Når MES er succesfuldt implementeret, tilbyder vi også mulighed for en serviceaftale, hvor vi sikrer at systemet kører effektivt hele tiden. Aftalen indeholder også forbyggende servicetjek med udførlige gennemgang af kritiske produktionsservere.

Har du spørgsmål til sporbarhed? 

Vi håber, du er blevet klogere på, hvordan MES kan bidrage til bedre sporbarhed i din produktion. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at tage fat i vores senior MES-konsulent Anders Reinholdt på arr@integra2r.com eller (+45) 7370 8077.