- run your business in real time ...

Ydelser

NiceLabel certificering


System Engineering
Wonderware certificering
NiceLabel certificering
TrakSYS certificering
Metoder og standarder
Produktionsoptimering
Manufacturing Intelligence
Printerstyring
Emballageverificering
  NiceLabel Certificering

Reducer kompleksiteten ved automatiseret print som f.eks. stregkodemærkning
Som NiceLabel Enterprise Certified Partner er integra2r specialister i at løse opgaver inden for automatiseret print. Vi er certificeret i Euro Plus NiceLabel Series og kender de fleste systemplatformes arkitektur og kompleksitet. Dette giver os et rigtig godt og solidt afsæt til at hjælpe produktionsvirksomheder med at centralisere labelkontrol og integrere platformen i alle ønskede produktionslinjer.

Produktionsvirksomhedernes kæpheste
Standardisering og vedligeholdelse af et pålideligt labelmærkningssystem er en stor udfordring for langt de fleste produktions virksomheder, idet der kontinuerligt efterstræbes større operationel effektivitet samtidig med kundernes efterspørgsel efter mere fleksibilitet.

Dertil kommer tilsynsmyndigheder som ændrer krav til labelmærkning og kvalitet, stregkoder osv.
Det er et meget komplekst arbejde at vedligeholde et sådan system, uanset om det er en større produktionsvirksomhed med udfordringer globalt eller en mindre produktionsvirksomhed, der har behov for ensartethed i labeldesign og sprogskift.

Euro Plus har udviklet en løsning, der kan eliminere langt de fleste af ovennævnte udfordringer, og vi – integra2r - har specialiseret os i at implementere produktet Nicelabel. Vi har også etableret et samarbejde med de største leverandører på markedet indenfor industriprintere - netop for at drage fordel af deres store ekspertise og specialviden på området.

Arla Foods valgte NiceLabel og samarbejde med integra2r til at implementere automatiseret labelprint
NiceLabel er blandt andet blevet valgt af Arla Foods til at være den løsning, som bliver tilbudt deres 70 produktionsenheder, da løsningen er fleksibel, brugervenlig og enkel at få sat i drift.

Kort beskrivelse af fordelene


Nemt at udskrive fra eksisterende applikationer. Eksisterende etiketdata sendes gennem en af mange tilgængelige tilslutningsmuligheder, der vil trække etiketdata og flette data med en udviklet og fleksibel designskabelon, som herefter udskrives til en udvalgt printer. Automation Easy er den hurtigste måde at implementere præcis og konsekvent labeludskrivning uden dyr brugerdefineret udvikling.

Udskriv automatisk fra hardwareenheder. Tilslut labelprintere til PLC'er og stregkodescannere. Anordningerne kan sende data gennem RS232 eller TCP/IP-protokoller uden brug for manuel indtastning af data, da en arbejdsproces som at scanne en stregkode automatisk igangsætter labeludskrivning.

Fjerne menneskelige fejl ved manuel indtastning. Ved manuel indtastning er der risiko for fejl, og det er produktionsvirksomhederne meget opmærksomme på. Det er her fejlindtastninger kan koste dyrt, når der er valgt forkert data, eller valgt en forkert labelskabelon - det kan have store konsekvenser for virksomheden. Derfor kan man let udskrive fra eksisterende applikationer og dermed fjerne behovet for manuel indtastning og standalone datanvendelser.

Implementer hurtigt uden kodning. Automation Easy udskriver etiketter designet med NiceLabel Designer Pro. Designer Pro tilbyder alle de layout- og datafunktioner, man har brug for i meget høj kvalitet og brugervenligt labeldesign. NiceLabel Automation Easy indbefatter et kraftigt dataudtræksværktøj for at kortlægge virksomhedens data, så man ikke behøver at ændre sin eksisterende applikation.

Hvilke virksomheder kan bruge løsningen. Løsningen kan anvendes af mindre og større virksomheder og er skalerbar i forhold til netop det behov, produktionen har. Dette giver også mulighed for en central styring af templates til etiketprint samt yderligere mulighed for design/godkend/producer workflows, som er kendt i pharmaindustrien.

For mere information om produktet har NiceLabel en informativ hjemmeside med cases, der er blevet løst og demo software til fri benyttelse: nicelabel.com.

Skriv gerne en mail til info@integra2r.com hvis vi har inspireret dig til en snak, og du vil blive kontaktet indenfor en dag.

Nicelabel har Windows-drivere til alle termo transfer printere. Blandt andet Avery, Intermec, Zebra, Tec og Sato.

Link til gratis Windows drivere: http://www.nicelabel.com/downloads/printer-drivers.

NiceLabel Download Prøveversioner af NiceLabels software giver mulighed for at prøve fuldt funktionsdygtige versioner.

Klik på knappen til venstre for at downloade/konfigurere den version, som passer bedst til virksomhedens behov, eller kontakt os for yderligere information...