- run your business in real time ...

Profil

Kultur


Mission
Organisation
MES Konsulentprofil
Kultur
Historie

Karriere


Ledige stillinger
Uopfordrede ansøgninger
Om at arbejde hos os
Personalepolitik
  Vores arbejdsform og kultur er præget af stor selvstændighed, høj faglig stolthed, engagement, godt humør og lyst til at gøre en forskel.

Samtidigt er vi meget bevidste om, at kompleksiteten af vores kunders processer og systemer kræver stor indlevelsesevne og involvering af mange forskellige interessenter. Vores styrke er evnen til at indgå i tværfaglige teams og arbejde i komplekse sammenhænge med et højt informationsniveau.

Vi arbejder altid i tæt samarbejde med vores kunder med fokus på at omsætte kundens behov til optimale løsninger ud fra tekniske, praktiske og økonomiske betragtninger. Vi påtager os gerne at være omdrejningspunkt, herunder at være garanter for involvering, synlighed og kommunikation i vores projekter.

Drevet af vores kunders behov og vores medarbejderes entusiasme og ambitioner, fokuserer vi på at skabe og vedligeholde langvarige relationer, som tilgodeser ønsker om stabilitet og udvikling.

Vores medarbejdere er centrale i forhold til vores virksomheds kultur. Vi arbejder løbende med at udvikle vores medarbejdere - både fagligt og personligt. Vi ønsker at fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere inden for vores forretningsområder.