- run your business in real time ...

Referencer

A. Espersen A/S


CGI Danmark A/S
Picca Automation A/S
A. Espersen A/S
Korsvej Mejeri
Abena Logistik
  ”IT- og automationssystemers stabilitet og sikkerhed er i stigende grad afgørende for optimal driftsperformance og høj proceskvalitet i industrielle anlæg.

Organisationers krav til IT- og automationssystemer kan være modsatrettede, idet nogle forhold taler for åbenhed og tilgængelighed, mens andre forhold kræver begrænsninger og lukkethed.

integra2r besidder efter min vurdering den komplekse og tværgående kompetence, som er nødvendig i forbindelse med udvikling og ibrugtagning af integrerede IT-/automationssystemer, herunder vurdering og fastlæggelse af systemernes sikkerhedsniveauer.

Det er afgørende at kende risici og konsekvenser ved systemfejl. Jeg har været meget tilfreds med samarbejdet og især integra2r's evne til at formidle budskaber og give præcise anbefalinger.” 

Bente Josefsen
Production Director, Consumer at A. Espersen A/S