- run your business in real time ...

Ydelser

Manufacturing Intelligence


System Engineering
Wonderware certificering
NiceLabel certificering
TrakSYS certificering
Metoder og standarder
Produktionsoptimering
Manufacturing Intelligence
Printerstyring
Emballageverificering
  Vi bistår gerne med hele eller dele af den traditionelle palet af øvelser indenfor produktionsrapportering (manufacturing intelligence).

Vi har stor erfaring med opsamling og strukturering af data i henhold til internationale standarder, og vi kan tilbyde løsninger indenfor alle aspekter af visualisering og formidling af informationer på tværs af virksomhedens organisation.

integra2rs erfaring med datahåndtering i industrielle miljøer sikrer, at dine produktionsdata bliver til værdifuld information om produktionsforløb, og vores erfaring med løbende forbedringer kan sikre, at din organisation får indarbejdet rutiner og procedurer til anvendelse af denne viden til løbende forbedringer.

Vi arbejder med opgaver i stor og lille skala og leverer løsninger til rapportering af produktionsforhold på enkeltstående linjer til datawarehouse løsninger for samkøring af data for flere produktionssites.

Arbejdet med produktionsrapportering (manufacturing intelligence) er typisk en tværorganisatorisk opgave, som kan angribes med følgende hovedaktiviteter:

Dataopsamling - hvor data fra mange kilder opsamles og lagres i systemer og databaser.
Strukturering – hvor der skabes orden i kaos og data bliver til information.
Analyse – hvor information bliver til viden.
Visualisering – hvor denne viden præsenteres og kan skabe værdi, hvis den bruges korrekt.
Videreformidling – hvor sammenhængen med virksomhedens øvrige it-systemer sikres.