- run your business in real time ...

IT Sikkerhed

Manufacturing Continuity


Et dusin gode råd
Produktions IT og sikkerhed
Manufacturing Continuity
  Manufacturing Continuity dækker over risikovurdering af alle forhold, som kan begrænse eller hindre, at en virksomheds produktionskapacitet og lager- / logistikflow opretholdes under teknisk nedbrud.

Vurdering af en virksomheds sårbarhed over for fejl og nedbrud i automation / IT-systemer kræver høj indsigt i virksomhedens fremstillingsprocesser, logistikflow, IT-infrastruktur samt kritiske tekniske og organisatoriske forhold for automation / IT-systemerne.

integra2r har i samarbejde med Arla Foods udviklet en metode, der sikrer overblik over kritiske systemer og konsekvenser ved fejl og nedbrud. Ved hjælp af denne metode kan integra2r rådgive om risikohåndtering og beredskabsplaner, forbedring af IT-sikkerhed via udbygning af infrastruktur og systemredundans, samt vi kan formulere procedurer for eksempelvis system recovery planer og backup, der er afpasset til risici og konsekvensvurderinger.