- run your business in real time ...

Strategi

Automation / IT-strategi


Forretningsmæssig indsigt
Automation / IT Strategi
Projektledelse
Fra strategi til anvendelse
Professionel Sparring
  At formulere en strategi for automation / IT i produktions- og forsyningsvirksomheder er både helt normalt og helt specielt strategi arbejde.

Helt normalt fordi en sammenkobling af virksomhedens forretningsstrategi med strategien for automation / IT er nødvendig for at sikre et forretningsmæssigt udbytte af investeringerne.

Helt specielt fordi det at skabe sammenhæng mellem virksomhedens strategi, automation / IT-strategi og de ressourcer, der anvendes inden for dette område, kræver ekspertviden om både automations-teknologier og produktionsprincipper.

En strategi for automation / IT udarbejdet af integra2r er både en katalysator til opnåelse af virksomhedens forretningsmål og samtidigt et rammeværk for systemudvikling, drift / vedligehold, løbende optimering, IT-sikkerhed samt styring af dokumentation og kompetenceudvikling.